Telefon: +420 548 211 889 | E-mail: dikos@dikos.cz

Služby

Co nabízíme

Telekomunikační stavby

 • komplexní zabezpečení výstavby stanic radiotelefonních sítí GSM, vč.akvizičních a projekčních prací a stavební realizace
 • zpracování hygienických zpráv
 • měření výkonové hustoty neionizujícího elmag.záření
 • revize, údržba a opravy stanic GSM

Elektromontážní práce

 • elektroinstalační práce ve firmách, připojování linek a montáž nových rozvodů
 • elektroinstalace v domovních a průmyslových rozvodech
 • kabelové rozvody a venkovní přípojky nízkého a vysokého napětí, bytové přípojky
 • připojování pracovních strojů, el.přístrojů a spotřebičů
 • rekonstrukce a opravy eleketrických zařízení do i nad 1000V
 • rekonstrukce, modernizace a opravy el.instalace společných prostor  domů
 • rekonstrukce hlavního domovního vedení bytových domů
 • rekonstrukce a modernizace el.instalace domů, bytů a bytových jáder
 • dodávka a montáž aktivních bleskosvodů Helita a Dat Controler

Revize elektro

 • revize ručního nářadí a pracovních strojů ve lhůtách dle ČSN 33 1600 ed.2 a ČSN EN 60204-1 včetně vystavení revizních karet a zavedení související agendy
 • revize elektroinstalací a hromosvodů v prostorách třídy A a B
 • odstranění závad zjištěných při revizích
 • měření oteplení rozvaděčů a kontaktních ploch
 • zpracování lhůtníku revizí
 • komisionální zpracování protokolů o určení vnějších vlivů

Ocelové konstrukce

 • Konstrukční a projekční práce spojené s dodávkou ocelových konstrukcí
 • Výroba a dodávka ocelových konstrukcí

Profesní zkoušky z vyhlášky ČÚBP č.50/78 Sb.

 • školení elektrotechniků z vyhl.50, platných zákonů, předpisů a norem v elektrotechnice
 • profesní zkoušky  z vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb. včetně vydání osvědčení o zkoušce
Ke stažení: